Søg støtte

Søg støtte

Søg støtte

Der findes forskellige foreninger, forbund og fonde, som løbende prøver at hjælpe udsatte børn og unge i gang med fritidsaktiviteter.

På denne side vil vi henvise til nogle af disse, da det desværre ikke er muligt for Aktiv Fritid at hjælpe de børn og unge, som ikke er i Aktiv Fritids målgruppe.

Senest er der kommet en pulje til de mange flygtningebørn og unge: https://fritidspuljen.flygtning.dk/

Fritidspuljen har fra 2015 til 2017 givet mere end 7.000 flygtningebørn og unge flygtninge mulighed for at deltage i det danske fritids- og foreningsliv på lige fod med andre børn og unge i Danmark.

Fritidspuljen har i 2018 igen åbnet for betaling af foreningskontingenter for flygtningebørn under 18 år. Dette er muliggjort med en ny donation fra Ole Kirk’s Fond samt støtte fra Østifterne, andre fonde, virksomheder og privatpersoner. Læs mere her. Donationen fra Ole Kirk’s Fond betyder også, at Dansk Flygtningehjælp i 2018 fortsætter arbejdet i landets kommuner med kapacitetsudvikling og netværksdannelse på integrations- og fritidsområdet. De lokale forløb bidrager til en bæredygtig og varig effekt af Fritidspuljens tilbud.