Fra ”Projekt Aktiv Fritid” til ”Aktiv Fritid”.

Fra ”Projekt Aktiv Fritid” til ”Aktiv Fritid”.

Et enigt byråd besluttede ved budgetforhandlingerne 2014, at gøre projekt ”Aktiv Fritid” til et fastforankret tilbud i Esbjerg Kommune, når projektperioden udløber pr. 31. marts 2015.

Dette sker på baggrund af projektets fine resultater, hvor stort set alle mål og delmål er nået. Eksempelvis var det overordnede mål at få igangsat 300 stærkt socialt udsatte børn og unge i alderen 8-18 over en fire åring periode. Dette mål var allerede nået efter tre år, hvilket viser et stort behov.

Som fritidsvejledere er vi superglade for beslutningen, da arbejdet med at hjælpe børnene i gang med en fritidsaktivitet er både berigende og meningsfuldt – ligeså er det gode samarbejde med alle de fagpersoner, som sender børnene til os og foreningerne som modtager børnene med åbne arme. Vi glæder os således til det fortsatte arbejde i ”Aktiv Fritid”.

NB: I forbindelse med overgangen fra projekt til fast tilbud vil der blive lavet lidt tilrettelser ud fra de erfaringer vi har høstet igennem projektperioden.