Evaluering af Projekt Aktiv Fritid

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid

For at kunne undersøge om formålet med projektet lykkes, er der i projektbeskrivelsen opsat en række kortsigtede og langsigtede mål for projektet.

Generelt viser resultaterne fra evalueringerne, at næsten alle målene er indfriet og langt størstedel af børnene/de unge i projektet er glade og tilfredse. Evalueringerne kan læses i deres fulde længde i boksen til højre.