Om Aktiv Fritid

Velkommen til

Velkommen til "Aktiv Fritid"

”Aktiv Fritid” var oprindeligt et 4-årigt projekt under Socialministeriet, hvor formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til, at stærkt socialt udsatte børn og unge kunne deltage aktivt i forenings- og klubliv. Formålet var og er stadigvæk, at målgruppen via en ”ny start” fik mulighed for at definere sig selv i et positivt og anerkendende perspektiv, som på længere sigt øger deres kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrker deres selvværd og højner deres livskvalitet. Metoderne omfattede blandt andet fritidsvejledning, en brobyggerordning og mulighed for økonomisk støtte. Projektet var baseret på en metode, hvor det var den enkeltes muligheder, drømme og behov, der stod i centrum. Der var i Esbjerg Kommune ansat to fritidskoordinatorer, som skulle hjælpe deltagere i gang med de ønskede fritidsaktiviteter.

"Aktiv fritid" er efter endt projektperiode blevet en fast del af Esbjerg kommunens tilbud til udsatte børn og unge, og fortsætter efter samme koncept. Dog er målgruppen ændret fra 8-18 år til 0 kl.-18 år og efter uvidelse af tilbudene i Aktiv fritid, har det været nødvendigt at ansætte en ekstra fritidskoordinator.

Hvem henvender ”Aktiv Fritid” sig til?
”Aktiv Fritid” er et tilbud til børn og unge fra 0 kl.-18 år, der har behov for særlig støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Ofte kan det være en lærer, kontaktperson, pædagog, socialrådgiver eller pårørende, der kontakter ”Aktiv Fritid”. Derfor er informationerne her på siden også rettet mod deltagerens omgangskreds, medarbejdere ved institutioner, foreninger og aktører i kultur- og fritidslivet generelt.  

Ramme for ”Aktiv Fritid”

”Aktiv Fritid” er et individuelt tilbud, som kan vare op til et år. Tilbuddet kan, efter aftale mellem deltageren og fritidskoordinatoren videreføres, hvis der er behov for det. I aftalen vil der - i begrænset omfang - kunne fastsættes økonomisk støtte til lån af udstyr, betaling af gebyrer, vederlag til foreninger eller brobygger.