Om Aktiv Fritid

Velkommen til

Velkommen til "Aktiv Fritid"

”Aktiv Fritid” var oprindeligt et 4-årigt projekt under Socialministeriet, hvor formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til, at stærkt socialt udsatte børn og unge kunne deltage aktivt i forenings- og klubliv. Formålet var og er stadigvæk, at målgruppen via en ”ny start” fik mulighed for at definere sig selv i et positivt og anerkendende perspektiv, som på længere sigt øger deres kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrker deres selvværd og højner deres livskvalitet. Metoderne omfattede blandt andet fritidsvejledning, en brobyggerordning og mulighed for økonomisk støtte. Projektet var baseret på en metode, hvor det var den enkeltes muligheder, drømme og behov, der stod i centrum. Der var i Esbjerg Kommune ansat to fritidskoordinatorer, som skulle hjælpe deltagere i gang med de ønskede fritidsaktiviteter.

"Aktiv fritid" blev efter endt projektperiode en fast del af Esbjerg kommunens tilbud til børn og unge i udsatte positioner, og fortsatte indtil 31.12.2021 efter samme koncept. Dog blev målgruppen ændret fra 8-18 år til 0 kl.-18 år.

Aktiv Fritid anno 2022

Aktiv fritid er pr. 1.1.2022 primært et fritidspastilbud til børn og unge fra 0 kl.-18 år i udsatte positioner. Formålet er at børnene, kan deltage i sunde og meningsfulde fritidsfællesskaber og via en ”ny start” får mulighed for at øge deres kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrker deres selvværd og højne deres livskvalitet.

Det pædagogiske personale på alle Esbjerg kommunens skoler og videregående uddannelser kan kontakte Aktiv fritid´s fritidskoordinatorer, hvis der ønskes hjælp til at få et barn eller en ung i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidskoordinatorerne tilbyder et fritidspas, der indeholder vejledning på skolen, betaling af kontingent/udstyr og hjælp med tilmelding. Den enkelte familie har som udgangspunkt ansvaret for at følge barnet til og fra aktivitet. Såfremt fritidskoordinatoren vurderer at et barn har brug for yderligere støtte, kan fritidskoordinatoren vælge at påsættes en fritidsguide, som kan følge barnet til og fra aktivitet i en kort periode.