Vejledning

Vejledning

Vejledning

Her er barnets ønsker og drømme i centrum. Via samtale i børnehøjde, undersøger og vurderer fritidsvejlederen, hvad der kan lade sig gøre, og præsenterer barnet for mulighederne.

Når deltageren har fået præsenteret de forskellige fritidsaktiviteters indhold, er det ham eller hende, der vælger en aktivitet, som skal afprøves.

Hvis deltageren har vist interesse for flere fritidsaktiviteter, kan han eller hun med fordel komme ud og besøge de forskellige aktiviteter inden det endelige valg træffes. Dette aftales med fritidskoordinatoren. Aftalen mellem deltager og fritidskoordinatoren er gensidig og frivillig og deltageren kan til en hver tid trække sig ud af aftalen.

Succes hele vejen
Det er helt afgørende, at valget af aktiviteten opfylder deltagerens ønsker og drømme. Det er vigtigt i dette arbejde at afklare både, om deltageren har mulighed for at få en meningsfuld rolle på lige fod med de andre medlemmer i foreningen, men også om deltageren har mulighed for at fortsætte med aktiviteten uden økonomisk og social støtte, når ”Aktiv Fritid” trækker sig tilbage.


Økonomi
”Aktiv Fritid” kan i et vist omfang yde støtte til gebyrer, køb af udstyr, samt midler til for eksempel sociale sammenkomster eller lignende.

Tavshedspligt
Fritidskoordinatoren har tavshedspligt og alle oplysninger givet til ”Aktiv Fritid” er omfattet af tavshedspligten. Dog kan Fritidskoordinatoren kommunikere med relevante fagpersoner, fritidsguider, trænere og ledere i fritidsaktiviteten, hvis deltageren har skrevet under på en samtykkeerklæring.