Valg af fritidsguide

Valg af fritidsguide

Valg af fritidsguide

En vigtig del af "Aktiv Fritid" er den tætte opfølgning af barnet. Hvis det vurderes nødvendigt, kan fritidskoordinatoren ansætte en fritidsguide for at sikre dette. 

Hvis barnet ikke selv kan komme frem og tilbage til aktiviteten, og hjemmet ikke har mulighed for at hjælpe, kan der tilknyttes en såkaldt ”fritidsguide”, som har til opgave at understøtte barnets fritidsdeltagelse. Eksempelvis at hente og bringe barnet, hjælpe og støtte ude i foreningen, og med tiden sørge for, at barnet selv kan klare sig. Hvis barnet har brug for en fritidsguide, har barnet, så vidt muligt, selv indflydelse på visse forhold omkring valget. For eksempel: Skal det være en dreng eller pige – ung eller ældre. Vi er meget opmærksomme på, at relationen mellem barn og fritidsguide er bæredygtig og god – ellers er vores erfaring, at barnet ikke vil af sted.

I "Aktiv Fritid" prioriteres det at fritidsguidekorpset består af fritidsguider med forskellig alder, køn og etnisk baggrund, således at der kan laves et passende match med det enkelte barn.