Opfølgning og udslusning

Opfølgning og udslusning

Opfølgning og udslusning

Opfølgning
Fritidskoordinatoren er hele tiden OBS på, at barnet trives i aktiviteten. Måske ønsker barnet at prøve noget andet, hvilket også er muligt. Inden et skifte vil fritidskoordinatoren altid undersøge, hvad der er årsag til, at barnet ønsker et skifte, så ”problemet” ikke bare flytter med.

Udslusning
Aktiv Fritid" kan støtte i op til et år. Inden barnet afsluttes, er der lavet en udslusningsplan, der skal understøtte, at barnet kan fortsætte efter endt støtte i ”Aktiv Fritid”. Der er måske behov for, at familiens rådgiver tager over på fortsat økonomi til barnets aktivitet, hvis dette er muligt jvf. lovgivningen.

Service skal sikre kvalitet
Det er vigtigt, at der evalueres regelmæssigt, og at der følges aktivt op på deltagerens forløb. Fritidskoordinatoren skal være tilgængelig og skal sikre en aktiv opfølgning, efter at deltageren er startet.

For at ”Aktiv Fritid” skal fungere godt er det vigtigt, at alle parter har en fælles forståelse af, hvad de skal gøre, og hvilke aftaler der indgås.

Fritidskoordinatoren​ har ansvaret
Hvis der opstår udfordringer, er fritidskoordinatoren ansvarlig for at finde en løsning. Det kan være nødvendigt justere i aktiviteten, eller der kan være behov for at vælge en ny fritidsaktivitet.

”Aktiv Fritid” fokuserer på deltagerens drømme og interesser. Selv om fritidskoordinatoren synes at have fundet den rigtige forening, er det op til deltageren, om han eller hun vil deltage. Hvis en deltager fravælger et tilbud, er det ikke en fiasko, men blot en del af processen med at finde en aktivitet, som deltageren ønsker at dyrke.

Evaluering 
Senest 12 måneder efter opstart, evalueres den enkelte deltagers tilbud og der tages stilling til, om vedkommende stadig har behov for at være i kontakt med ”Aktiv Fritid”.