Metode

Metode

Metode

"Aktiv Fritid" er baseret på en metode, hvor det er den enkeltes muligheder, drømme og behov, der står i centrum. Der er i Esbjerg Kommune ansat tre fritidskoordinatore, som skal hjælper deltagere i gang med de ønskede fritidsaktiviteter.
 
Formålet er, at børn og unge via en ”ny start” får mulighed for at definere sig selv i et positivt og anerkendende perspektiv, og på længere sigt øger deres sociale kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrker deres selvværd og højner deres livskvalitet.

"Aktiv Fritid” er inspireret af "Fritid Med Bistand", som er et norsk projekt. "Fritid Med Bistand" arbejder med at koble deltagere og foreninger gennem et længere forløb á op til et års varighed.