"Velkommen i Foreningslivet"

​"Velkommen i foreningslivet"

Velkommen i Foreningslivet

Velkommen i Foreningslivet er et kursus, familier kan tage over 3 kursusgange fordelt på 3 uger. Pt. henvender kurset sig primært til flygtning- og indvandrerfamilier, der gerne vil have en større indsigt i det danske foreningsliv og hvorledes dette fungerer. I løbet af de tre kursusgange, vil børnene prøve eller se forskellige sportsgrene sammen med to fritidsguider. Imens er forældrene samlet, hvor de bl.a. hører oplæg omkring det danske foreningsliv, møder gode rollemodeller og får en praktisk indføring i hvorledes de bl.a. finder foreningerne, evt. hvordan de kan søge kontingentstøtte, samt tilmelder deres børn til en foreningsaktivitet.

Kurset foregår i EFI-Hallerne i Østerbyen i Esbjerg, og er et samarbejde mellem bl.a. Integrationshuset, Esbjerg Firmaidræt, de lokale foreninger i Østerbyen og Aktiv Fritid.

Fagpersoner kan kontakte en af fritidskoordinatorerne for yderligere information.