Lokalforankret fritidspas på skolerne

Lokalforankret fritidspas på skolerne

Børnene vejledes i dette tilbud på skolerne af en fritidskoordinator fra Aktiv fritid og børnene visiteres udelukkende af skolernes pædagogiske personale.

Børnene får mulighed for at vælge en aktivitet i nærområdet, får tilskud til udstyr og kan i visse tilfælde blive fulgt af en fritidsguide.
Fritidsguiden har kun mulighed for at følge barnet i en kortere periode, og kan således ikke sammenlignes med en fritidsguide i et ordinært fritidspas tilbud, som kan følge barnet i op til et år.
Børn der allerede har en plads i Aktiv Fritid kan ikke komme i betragtning til et lokalforankret fritidspas. Ligesom børn der har et lokalforankret fritidspas ikke også kan få et ordinært fritidspas.

Fagpersoner kan kontakt en af fritidskoordinatorerne for yderligere information.