Fritidsbutikken

Fritidsbutikken

Fritidsbutikken et fysisk lokale, der ligger i EFI-hal, på sportsvej 21, 6700 Esbjerg. I butikken kan man få vejledning om de forskellige aktiviteter der er i lokalområdet, og ligeså kan man også veksle frivilligt arbejde til foreningskontingent for sit barn/børn.
Butikken er et stærkt samarbejde mellem alle de aktører der er i området: Aktiv Fritid, EFI, Bydelsprojekt 3i1, Local Up, SSP konsulenterne, Recovery bulls, Familie Teamet, Integrationshuset, MedVind i Østerbyen m.fl. Butikken vil være bemandet een gang om ugen – tirsdag fra kl. 15.30-18.00. Der er lukket i skolernes ferie. Se mere på https://www.facebook.com/fritidsbutikken/ 
Fritidsbutikken er et forsøg på at lære forældrene om foreningslivet og det at være en del af et forpligtende fællesskab. Aktiv Fritid dækker kontingentet, foreningerne og EFI sørger for at beskrive opgaver der skal laves og alle aktørerne hjælper til med at bemande butikken. Butikken vil også indeholde et mindre lager af brugt udstyr, som kan uddeles til børn der har brug for det. Ligesom kan man også kan aflevere brugt udstyr i butikken.
Er man ledig og gerne vil give et hjælpende hånd i et socialt fællesskab, så må man også meget gerne henvende sig i butikken.

En gang årligt afholdes der en Høvdingeboldturning, som har til formål at indsamle penge til Fritidsbutikken.

Vi har igennem tiden modtaget donationer til kontingentstøtte fra diverse frivillige foreninger, fonde og firmaer og vi er meget taknemlige for den store hjælp vi kan give videre til familierne :-).