Fritidskoordinator

Fritidskoordinatoren

Fritidskoordinatoren er den person, der er ansvarlig for hele processen i ”Aktiv Fritid”. Dette indebærer ansvar for opfølgningen af både deltager og brobygger samt evaluering af tilbuddet undervejs.

Krav til fritidskoordinator

Fritidskoordinator, der arbejder i ”Aktiv Fritid”, arbejder i en proces, hvor tilbuddet skabes, udvikles og ændres af deltageren. Fritidskoordinatoren vil yde individuel støtte og opfølgning undervejs til deltageren.

For at sikre kvaliteten af arbejdet skal fritidskoordinatoren arbejde i overensstemmelse med følgende retningslinjer. Det er fritidskoordinatorens opgave at:

  • Tydeliggøre hensigten med tilbuddet og stille sin ekspertise til rådighed for deltageren
  • Give klare og tydelige mål, deltageren kan evaluere og kvalitetsudvikle undervejs
  • Give deltageren valgmuligheder og alternativer gennem hele processen

Fritidskoordinatoren skal:

  • have evnen til at gøre tingene anderledes til gavn for deltageren
  • være klar på omstilling og nye udfordringer
  • turde involvere sig og dele egne erfaringer
  • skabe kontakt til foreninger
  • hjælpe deltageren til at forstå muligheder og begrænsninger

 

Langsigtede løsninger
Fritidskoordinatoren er ansvarlig for at finde ud af, hvad deltageren ønsker, og hvordan ønskerne kan realiseres. Det er vigtigt ikke kun at finde "noget der er sjovt." Man må forsøge at finde en aktivitet, hvor muligheden for succes er stor. Hvis deltageren ikke har klare ønsker, må fritidskoordinatoren komme med forslag.