Fritidsguider

Fritidsguider

Fritidsguider

En vigtig del af projekt "Aktiv Fritid" er den tætte opfølgning af børnene. Fritidskoordinatoren har mulighed for at ansætte nogle fritidsguider i en periode, som kan følge børnene til og fra fritidsaktiviteten (indtil de eventuelt er selvhjulpne).

Fritidsguider kan via den uformele samtale med barnet hele tiden følge op på, om barnet trives med aktiviteten.