Foreninger

Foreninger

Foreninger

"Aktiv fritid" samarbejder med alle foreninger i Esbjerg kommune, som er under folkeoplysningsloven. Den eneste forventning vi har, er at I gør det, I er gode til – at være foreningsledere, som er oprigtig interesserede i de børn (såvel som voksne), der træder indenfor i jeres forening, og nærer samme interesse for aktiviteten som jer.

Det er på grund af jeres uegennyttige indsats og oprigtige engagement, at I er interessante for børnene i “Aktiv Fritid”. I skal ikke være nye sagsbehandlere, lærere eller pædagoger. I skal ”bare” være oprigtige, interesserede voksne! Når det er skrevet, så håber vi jo meget på, at der i hver forening, som vores børn frekventerer, vil være én voksen, som vil påtage sig at være kontaktperson for det barn, vi møder op med. Der vil altid være en fritidskoordinator/-guide tilknyttet barnet, som I kan kontakte, hvis der er noget, I ønsker at vende.

Børneattester.

De foreninger vi henvender os til, SKAL være under folkeoplysningsloven da vi ved, at der skal indhentet børneattester på foreningens trænere og ledere.