Deltageren

Deltageren

Deltageren

Deltagerne får gennem ”Aktiv Fritid” mulighed for at finde og afprøve en fritidsaktivitet og derigennem få nye oplevelser og indgå i en klub eller forening.

Valg af aktivitet

Det er helt centralt for ”Aktiv Fritid”, at deltageren er medbestemmende og får lov til at vælge selv. Sammen med fritidskoordinatoren finder deltageren en aktivitet, som han eller hun både ønsker at være med i, og er godt rustet til at klare.

Der skal sikres tilstrækkelige ressourcer

Fritidskoordinatoren har under hele processen ansvaret for at sikre deltageren så tilstrækkelige ressourcer, ekspertise, tid og økonomisk støtte, som muligt. ”Aktiv Fritid” kan betragtes som et tilbud, der kan bidrage til livskvalitet og øget kontrol over deltagerens eget liv – og som kan åbne op for uudnyttede muligheder.