Aktører

Aktører

Aktører

I ”Aktiv Fritid” er hovedpersonen deltageren. Hele tilbuddet handler om at skabe muligheder for, at deltagerne kan få gode oplevelser gennem et aktivt fritidsliv. Børn og unge med behov for særlig støtte til at komme i gang med en fritids- eller idrætsaktivitet kan komme i betragtning til ”Aktiv Fritid”. Efter de indledende samtaler vurderer fritidskoordinatoren, om der basis for et videre forløb.

Fritidskoordinatorerne er personer, der lytter til deltagernes ønsker og drømme. De er interesseret i at finde løsninger og skabe de bedst mulige rammer for den enkelte deltageres engagement i foreningslivet. Fritidskoordinatorens vigtigste opgave er at følge op på vedkommende i hans eller hendes integrationsproces.

”Aktiv Fritid” er baseret på et empowerment-perspektiv, hvor vægten ligger på, at det er deltageren, der beslutter, hvad det er muligt at realisere undervejs i forløbet.